شرکت طراحی سایت دی

سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات

کلیات نرم افزار رسیدگی به شکایات:
قابلیت ثبت انتقاد، پیشنهاد و شکایات
قابلیت ارسال کد پیگیری برای کاربر
قابلیت تعریف گردش کار داخل مجموعه
قابلیت تعریف اطلاعات اولیه استان و شهرستان
قابلیت تعریف مسئولین پیگیری
قابلیت ثبت نظر برای تمام درخواست ها و شکایات مطرح شده
قابلیت ارسال ایمیل برای ادمین و کاربران سیستم
قابلیت اتصال سامانه به نرم افزار های اتوماسیون
قابلیت اتصال به نسخه موبایل و اپلیکیشن های کاربردی
قابلیت دریاقت پیام صوتی
و بسیاری امکانات ...

بالا